12/11/08

Proxecto Alquimia

Mediante 32 unidades de aprendizaxe, o Proxecto Alquimia facilita aos nenos a comprensión da contorna natural e social que lles rodea e incide en diversos aspectos de sensibilidade medioambiental e educación para a saúde. Partindo dunha división inicial para os tres ciclos de Primaria, mantense ao longo do recurso a estrutura de cinco grandes bloques de contidos: Medro feliz?, Animais e plantas?, Máquinas e ferramentas?, O meu planeta? e A máquina do tempo?. En castelán