04/12/08

Proxecto Arquímedes


No proxecto Arquímides, o alumnado de Primaria e Secundaria pode traballar cos contidos específicos do área de Ciencias da Natureza a través de materiais teóricos e prácticos que se distinguen polo súa interactividade. Segundo o ciclo educativo ao que vai dirixido, o tratamento e exposición dos materiais varían para adaptarse ás características do alumno.


01/12/08

Acceso á linguaxe para alumnado con discapacidade motora ALES II. Materiais especialmente pensados para alumnado con algún tipo de Discapacidade Motora, pero que todos poden utilizar xa que segue as pautas idóneas do proceso da aprendizaxe da linguaxe escrita.