04/12/08

Proxecto Arquímedes


No proxecto Arquímides, o alumnado de Primaria e Secundaria pode traballar cos contidos específicos do área de Ciencias da Natureza a través de materiais teóricos e prácticos que se distinguen polo súa interactividade. Segundo o ciclo educativo ao que vai dirixido, o tratamento e exposición dos materiais varían para adaptarse ás características do alumno.